Навіщо потрібні розділові знаки та коли їх використовувати

В усному мовленні легко зрозуміти настрій співрозмовника та вловити інтонації. У письмовому мовленні сенс у реченні допомагають оформити та висловити розділові знаки. Що собою являють ці символи, яке значення вони мають у російській мові та навіщо потрібні розділові знаки? Відповіді на ці запитання шукайте в статті.

Що таке розділові знаки?

Напевно, хоч раз у житті кожен із нас ставив запитання, для чого потрібні розділові знаки? А тепер вдумайтеся: навіть це речення ви прочитали про себе із питальною інтонацією, бо побачили відповідний символ — розділовий знак.

розділові знаки — це спеціальні умовні графічні символи, які використовують у писемності з давніх часів. Автору вони допомагають на папері не просто викласти думку, а донести її зміст до читача. А тому, своєю чергою, правильно сприйняти та проінтерпретувати те, що ж сказав автор, відновити те, яким настроєм наповнене речення.

Розглянемо детальніше, які бувають розділові знаки. Експерти умовно поділяють їх на кілька груп:

Знаки завершення

Саме вони відокремлюють одну думку автора тексту від іншої. Які розділові знаки завершують речення? Це може бути крапка, три крапки, знак питання чи знак оклику. Усе залежить від конкретної еквівалентної знаку емоції.

Розділові розділові розділові знаки

Другий поширений тип графічних елементів, які допомагають відокремити один смисловий відрізок від іншого, акцентувати на ньому увагу читача. До розділових знаків відносять двокрапку або тире, кому або крапку з комою. Розділові знаки виключно поодинокі.

Виокремлювальні знаки

Зазвичай виокремлювальні знаки парні, бо їхнє завдання — виділити смисловий відрізок усередині речення. Найчастіше з цією метою використовують такі пунктуаційні знаки: дужки, лапки, два тире або дві коми.

Найчастіше людина інтуїтивно розуміє, де потрібно ставити крапку або кому. Але також існує чіткий алгоритм і звід правил, який пояснює, для чого потрібна пунктуація і як правильно розставляти знаки.

Дотримуйтесь таких рекомендацій:

 • уважно проаналізуйте речення, яке почули;
 • виділіть у ньому граматичну основу — підмет і присудок;
 • за кількістю пар граматичних основ зрозумієте, з яким реченням маєте справу — простим чи складним;
 • у простому реченні відокремлюємо розділовими знаками кінець думки та однорідні члени, якщо вони є. Зверніть увагу на те, чи пов’язані однорідні члени сполучними сполучниками;
 • у складних реченнях розділовими знаками відокремлюємо межі частин перед сполучником.

Однак ці принципи мають загальний характер. Із правил бувають винятки, тому алгоритм може дещо відрізнятися в кожному конкретному випадку. У розстановці розділових знаків є нюанси, про які детально написано в довідниках із пунктуації та шкільних підручниках із мови.

Розділові знаки створені не для того, щоб нас заплутати і ускладнити життя, а для того, щоб правильно донести сенс речення читачеві.

Навіщо потрібні розділові знаки?

Навіщо потрібні розділові знаки? Відповідь на це запитання очевидна: щоб грамотно оформити думку письмово, висловити емоційний контекст фрази чи тексту. В усному мовленні свій настрій ми можемо передати безліччю способів. У цьому людям допомагає:

 • тембр голосу;
 • інтонація та гучність, з якою вимовляємо фрази;
 • довгі й короткі паузи;
 • експресія: емоції здивування, злості, цікавості;
 • жестикуляція;
 • міміка.

У письмовому мовленні ці засоби недоступні, тому їхню функцію перебирають на себе розділові знаки. Експерти називають такі функціональні цілі пунктуації в тексті:

 • логічна мета: розділові знаки допомагають читачеві адекватно сприймати зміст написаного, думку автора;
 • синтаксична мета: пунктуація дає змогу зробити паузу, акцентувати на чомусь або уточнити щось, реалізувати експресивний зміст речення;
 • інтонаційна мета: передає сильні почуття або оформляє запитання.

Навіщо потрібна пунктуація? Щоб «полотно» тексту не виглядало як словесний сумбур. Речення мали логічний початок і кінець, емоції були виражені максимально чітко, і читач отримував насолоду від тексту, з яким знайомиться.

Навіщо потрібні коми? Кома — найбільш часто вживаний розділовий знак у російській мові. Її зустрінете в кожному другому реченні, і це пов’язано з найбільшою затребуваністю цього графічного символу:

 • кома розділяє складні речення;
 • якщо в частині складного речення є підпорядковані уривки, то також доцільно поставити кому;
 • комами виокремлюються вступні слова, звороти та звернення;
 • під час перерахування предметів або об’єктів, а також у разі множинного опису їхніх якостей і властивостей, дій і станів не зможете обійтися без коми.

Уміння правильно розставляти розділові знаки необхідне не тільки в школі, а й у дорослому житті. Розумна, освічена, грамотна людина завжди справить належне враження в суспільстві та зможе досягти значних кар’єрних висот. Грамотне письмо — один із показників культурного рівня людини.

Унікальна добірка новин від нашої редакції

Позначки:, , , , , , , ,
close